• El Tribunal Suprem confirma per primera vegada la responsabilitat penal de persones jurídiques

    El Tribunal Suprem confirma per primera vegada la responsabilitat penal de persones jurídiques

    LA SENTÈNCIA COMENTA ELS REQUISITS PER APRECIAR LA RESPONSABILITAT PENAL DE LES EMPRESES D’ACORD A L’ARTICLE 31 BIS DEL CODI PENAL 

    El Ple de la Sala II del Tribunal Suprem (sentència número 154/2016 TS_responsabilidadPenal, ponent senyor Maza Martín), ha apreciat, per primera vegada, la responsabilitat penal de les persones jurídiques i confirma les condemnes imposades per l’Audiència Nacional a tres empreses per la seva participació en delictes contra la salut pública, en concret en el tràfic de més de 6.000 quilos de cocaïna amagada en maquinària objecte d’importació i exportació entre Espanya i Veneçuela. 

    Els requisits per a apreciar la responsabilitat de les empreses d’acord amb l’article 31 bis del Codi Penal són: en primer terme, com a pressupost inicial, cal constatar la comissió de delicte per una persona física que sigui integrant de la persona jurídica (en aquest cas eren administradors de fet o de dret). I en segon terme, que les empreses hagin incomplert la seva obligació d’establir mesures de vigilància i control per evitar la comissió de delictes. “Així, la determinació de l’actuar de la persona jurídica, rellevant a l’efecte de l’afirmació de la seva responsabilitat penal, ha d’establir-se a partir de l’anàlisi sobre si el delicte comès per la persona física en el si d’aquella, ha estat possible o facilitat per l’absència d’una cultura de respecte al dret com a font d’inspiració de l’actuació de la seva estructura organitzativa i independent de la de cadascuna de les persones jurídiques que la integren, que hauria de manifestar-se en alguna classe de formes concretes de vigilància i control del comportament dels seus directius i subordinats jeràrquics tendents a l’evitació de la comissió per aquests dels delictes “, assenyala la sentència. 

    Llegir article complet

Deixa un comentari

Cancel reply

Photostream

Este Sitio utiliza cookies, propias y de terceros, para analizar el uso que hacen los usuarios del mismo. Si quiere saber más sobre las cookies y el uso que realizamos de las mismas, consulte nuestra Política de Cookies. Si continua navegando por nuestro Sitio web, entendemos que acepta nuestras cookies; recuerde que siempre podrá deshabilitarlas y/o revocar su consentimiento siguiendo las indicaciones de nuestra Política de Cookies. ACEPTAR