• Com influeix el nou Codi Penal en el delicte d’administració deslleial del pratrimoni? (Bloc MPD)

    Com influeix el nou Codi Penal en el delicte d’administració deslleial del pratrimoni? (Bloc MPD)

    Consulta a nou article publicat al Bloc responsabilitat penal de la Persona Jurídica que gestiona MPD. En aquest últim post analitzem com afecta la reforma del Codi Penal al delicte d’administració deslleial de societats.

    Amb la reforma del Codi Penal, l’article 252 ha quedat redactat de la següent manera: Seran punibles amb les penes de l’article 249 o, si s’escau, amb les de l’article 250, els que tenint facultats per administrar un patrimoni aliè, emanades de la llei, encomanades per l’autoritat o assumides mitjançant un negoci jurídic, les infringeixin excedint-se en l’exercici de les mateixes i, d’aquesta manera, causin un perjudici al patrimoni administrat. Aquest aspecte suscita dubtes que de moment no tenen una clara resposta com ¿qualsevol tipus d’infracció del deure de vetllar pels interessos patrimonials que s’administren propicia la comissió del delicte? ¿Es converteix la gestió de patrimonis amb aquesta reforma en una professió de risc? Un gestor podria caure en el tipus delictiu pel simple fet de no cobrar un crèdit?

    Consulta el post sencer aquí.

Deixa un comentari

Cancel reply

Photostream

Este Sitio utiliza cookies, propias y de terceros, para analizar el uso que hacen los usuarios del mismo. Si quiere saber más sobre las cookies y el uso que realizamos de las mismas, consulte nuestra Política de Cookies. Si continua navegando por nuestro Sitio web, entendemos que acepta nuestras cookies; recuerde que siempre podrá deshabilitarlas y/o revocar su consentimiento siguiendo las indicaciones de nuestra Política de Cookies. ACEPTAR