• Contingut dels MPD

  2.2Contenidode-losMPD

  -S’han d’identificar les activitats de la societat i els seus treballadors en què hi hagi situacions de perill de comissió de fets delictius, cosa que suposa una intervenció directa a l’àmbit de l’empresa de l’equip de treball amb la finalitat de poder realitzar una revisió de processos, sistemes, protocols, línies d’activitat, relacions amb les administracions i amb tercers, situació mediambiental, fiscalitat, etc.

  El fruit d’aquesta exhaustiva tasca és l’elaboració d’un mapa de riscos penals específic de l’empresa estudiada.

  -Des del punt de vista organitzatiu, la nostra proposta inclou l’assessorament per a la creació d’un òrgan de control de riscos penals, que garanteixi l’eficàcia que el Codi Penal exigeix per la seva detecció.

  -També s’elaborarà una normativa interna per tal de depurar qualsevol activitat que constitueixi o pugui constituir la creació de riscos inadmissibles de comissió de fets delictius, així com per a establir un sistema eficaç de sancions en aquesta matèria.

  -D’una altra banda, les propostes que elaborem contemplen les diverses situacions societàries, de manera que a les persones jurídiques de petites dimensions, amb nombre reduït de treballadors i activitats molt poc diversificades i que puguin presentar comptes de pèrdues i guanys abreujats, les funcions de vigilància i control puguin ésser assumides pels propis administradors socials.

Photostream

Este Sitio utiliza cookies, propias y de terceros, para analizar el uso que hacen los usuarios del mismo. Si quiere saber más sobre las cookies y el uso que realizamos de las mismas, consulte nuestra Política de Cookies. Si continua navegando por nuestro Sitio web, entendemos que acepta nuestras cookies; recuerde que siempre podrá deshabilitarlas y/o revocar su consentimiento siguiendo las indicaciones de nuestra Política de Cookies. ACEPTAR