• Delictes lleus: Quin impacte causa l’error legislatiu en la reforma del Codi Penal?

  Delictes lleus: Quin impacte causa l’error legislatiu en la reforma del Codi Penal?

  Nou Codi Penal: la Llei Mordassa i la nova regulació dels delictes lleus

  L’1 juliol 2015 han entrat en vigor dues lleis amb impactes de gran transcendència en la nostra societat: la Llei Orgànica 1/2015, de 30 de març, per la qual es modifica la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal i la Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de Seguretat Ciutadana, (també coneguda com a “Llei Mordassa”).

  Aquestes normes esmentades han causat un gran rebuig social, ja que afecta drets i llibertats públiques, així com també als propis drets dels encausats, i especialment a la finalitat resocialitzadora de les penes (article 25.2 de la Constitució Espanyola), motiu pel el qual tots els partits polítics de l’oposició han presentat un recurs davant del Tribunal Constitucional contra l’anomenada presó permanent revisable.

  Però aquesta nova regulació del Codi Penal també té una sèrie d’impactes, per gens menyspreables en favor dels encausats en un procediment penal, i segurament, arran d’un error legislatiu, tal com va informar la premsa el passat 21 juny 2015, després de l’anàlisi de la Circular 1/2015, emesa per la Fiscalia General de l’Estat, “sobre pautes per a l’exercici de l’acció penal en relació amb els delictes lleus després de la reforma penal operada per la LO 1/2015”.

  Segons informa l’esmentada Circular, amb la nova regulació, una sèrie de delictes que anteriorment a l’entrada en vigor de l’esmentada Llei Orgànica 1/2015 eren considerats com a menys greus, es considerats ara com a delictes lleus, amb les conseqüències que això porta aparellades .

  Més informació al Bloc de MPD

Deixa un comentari

Cancel reply

Photostream

Este Sitio utiliza cookies, propias y de terceros, para analizar el uso que hacen los usuarios del mismo. Si quiere saber más sobre las cookies y el uso que realizamos de las mismas, consulte nuestra Política de Cookies. Si continua navegando por nuestro Sitio web, entendemos que acepta nuestras cookies; recuerde que siempre podrá deshabilitarlas y/o revocar su consentimiento siguiendo las indicaciones de nuestra Política de Cookies. ACEPTAR