• Documentació i protocols

  3.2Documentacionyprotocolos

  Per a aconseguir que el Model de Prevenció de Delictes sigui realment efectiu perseguirem que la seva implementació es reflecteixi en la pròpia activitat diària de l’empresa, creant així una autèntica cultura de la necessitat de prevenir la comissió de fets delictius.

  Documentació

  En definitiva el nostre model de MPD compta amb:

  • Anàlisi de riscos
  • Codi ètic
  • Normativa interna
  • Recolzament des de la direcció
  • Procediments i Controls
  • Distribució de responsabilitats
  • Formació
  • Sancions
  • Canal de denúncia

  Protocols

  En concret el Protocol de Prevenció i Detecció de Delictes està integrat per:

  • El Model de prevenció de Delictes (inclou la relació completa de riscos penals identificats i els principals controls existents que els mitiguen).
  • La descripció de la figura de l’Encarregat de Prevenció, incloent: missió, responsabilitats, mitjans necessaris i la seva ubicació dintre de l’estructura organització de la companyia.
  • El procés d’autoavaluació del Model de Prevenció de Delictes.
  • El pla de Resposta davant de delictes comesos en l’organització.
  • El pla de formació a alt nivell sobre les principals novetats que ha representat la reforma del codi penal i sobre les accions portades a terme a la companyia.

Photostream

Este Sitio utiliza cookies, propias y de terceros, para analizar el uso que hacen los usuarios del mismo. Si quiere saber más sobre las cookies y el uso que realizamos de las mismas, consulte nuestra Política de Cookies. Si continua navegando por nuestro Sitio web, entendemos que acepta nuestras cookies; recuerde que siempre podrá deshabilitarlas y/o revocar su consentimiento siguiendo las indicaciones de nuestra Política de Cookies. ACEPTAR