• La dissolució de les persones jurídiques per responsabilitat penal

  La dissolució de les persones jurídiques per responsabilitat penal

  LA IMPOSICIÓ PER PART D’UN TRIBUNAL DEL CÀSTIG DE DISSOLUCIÓ DE LES PERSONES JURÍDIQUES SUPOSA LA PÈRDUA DEFINITIVA DE LA SEVA PERSONALITAT JURÍDICA PER A LA SOCIETAT

  En relació a les penes que l’article 33.7 del Codi Penal estableix per a les persones jurídiques, la STS 154/2016, de 29 febrer 2016 disposa que aquestes han d’aplicar-se, amb caràcter general i entre altres aspectes, atenent a “Les seves conseqüències econòmiques i socials, i especialment els efectes per als treballadors “(art. 66 bis 1a b) CP).

  Concretament, passarem a analitzar la pena més greu que el Codi Penal ha previst per a les persones jurídiques: la dissolució de la persona jurídica (art.33.7.b) CP). La imposició per part d’un Tribunal de dit càstig suposa la pèrdua definitiva de la seva personalitat jurídica per a la societat, així com la de la seva capacitat d’actuar de qualsevol manera en el tràfic jurídic, o dur a terme qualsevol classe d’activitat, encara que sigui lícita .

  En aquests casos, la recent jurisprudència emanada del Tribunal Suprem requereix perquè un jutge pugui dictar la dissolució per causes penals que la persona jurídica s’utilitzi instrumentalment per la comissió d’il·lícits penals, sempre que l’activitat legal de la persona jurídica sigui menys rellevant que la seva activitat legal (art. 66 bis b) “in fine” CP). Per això, la STS 154/2016, de 29 febrer 2016 conclou que “el fet que l’estructura i comès lícit de la persona jurídica siguin utilitzats per la persona física integrant de la mateixa per a cometre la infracció de la qual és autora no vol dir obligadament, així com tampoc la manca absoluta de mesures de prevenció del delicte, que la mateixa hagi de de dissoldre en els termes de l’art. 33.7 b) CP, sinó que es requerirà, si més no, motivar adequadament el criteri de ponderació entre la rellevància diferent de la seva activitat legal i el delicte comès en el seu si, a la recerca d’una resposta proporcionada tant a la gravetat de la seva actuació culpable com als interessos de tercers afectats i aliens a qualsevol classe de responsabilitat. ”

  Llegir article complet al nostre Blog

Deixa un comentari

Cancel reply

Photostream

Este Sitio utiliza cookies, propias y de terceros, para analizar el uso que hacen los usuarios del mismo. Si quiere saber más sobre las cookies y el uso que realizamos de las mismas, consulte nuestra Política de Cookies. Si continua navegando por nuestro Sitio web, entendemos que acepta nuestras cookies; recuerde que siempre podrá deshabilitarlas y/o revocar su consentimiento siguiendo las indicaciones de nuestra Política de Cookies. ACEPTAR