• La responsabilitat penal de la persona jurídica en els col·legis professionals (MPD Butlletí Abril / Maig 2016)

    La responsabilitat penal de la persona jurídica en els col·legis professionals (MPD Butlletí Abril / Maig 2016)

     Butlletí de MPD d’abril / maig de 2016, temes destacats: La responsabilitat penal de la persona jurídica en els col·legis professionals. La dissolució de les persones jurídiques per responsabilitat penal.
    Novetats Legislatives recollides al newsletter de MPD: Resolució de 4 d’abril de 2016, de la Direcció general de Tributs, en relació amb la deduïbilitat dels interessos de demora tributaris, en aplicació de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, l’impost sobre societats; acord entre el Regne d’Espanya i Ucraïna per a la protecció recíproca d’informació classificada; modificacions al Reglament del Tractat de cooperació en matèria de patents (PCT) adoptades per l’Assemblea de la Unió Internacional de cooperació en matèria de patents (Unió PCT) en la seva 46a reunió (27è sessió extraordinària), celebrada a Ginebra del 22 al 30 de setembre de 2014.
    Novetats jurisprudencials relacionades amb la responsabilitat penal de la persona jurídica, fraus fiscals, delictes empresarials i dret penal: Cas “Youkioske”: sentència relativa a la pràctica de diverses entitats bancàries en relació a la incorporació en els préstecs i / o crèdits hipotecaris de clàusules sòl que no respecten l’equilibri de les obligacions i drets del contracte; responsabilitat penal de la Persona Jurídica en un cas d’estafa immobiliària; delicte d’estafa continuada a una empresa comercialitzadora d’oli.
    Si vols llegir el newsletter complet de MPD, clica aquí.

Deixa un comentari

Cancel reply

Photostream

Este Sitio utiliza cookies, propias y de terceros, para analizar el uso que hacen los usuarios del mismo. Si quiere saber más sobre las cookies y el uso que realizamos de las mismas, consulte nuestra Política de Cookies. Si continua navegando por nuestro Sitio web, entendemos que acepta nuestras cookies; recuerde que siempre podrá deshabilitarlas y/o revocar su consentimiento siguiendo las indicaciones de nuestra Política de Cookies. ACEPTAR