• La responsabilitat penal de la persona jurídica en el delicte d’aixecament de béns

  La responsabilitat penal de la persona jurídica en el delicte d’aixecament de béns

  EN SITUACIÓ DE CONCURS LA PERSONA JURÍDICA RESPONDRÀ PER AQUEST TIPUS DE DELICTE 

  En el delicte d’aixecament de béns regulat en l’art. 259 del CP; el deutor, en contra de la seva obligació de mantenir intacte el seu patrimoni, es desprèn del mateix i es col·loca en una situació de dèficit o insolvència per impedir el cobrament dels seus creditors. També és possible que el deutor no sigui realment insolvent, però artificialment aparent ser-ho, fins i tot segons STS 400/14, no cal que hi hagi si més no una liquidació per un import exacte. Tampoc cal que hi hagi reclamacions prèvies del deute, i que motivin l’aixecament de béns. 

  Aquest delicte pot ser comès per qualsevol persona que tingui l’obligació de satisfer deutes (per via judicial o per concurs de creditors). 

  En situació de concurs habitualment es tractarà d’empreses; persones jurídiques; en aquest cas podrà respondre la pròpia empresa, ex art. 31 bis del CP. 

  En l’article complet al nostre blog destaquem algunes de les conductes castigades.

Deixa un comentari

Cancel reply

Photostream

Este Sitio utiliza cookies, propias y de terceros, para analizar el uso que hacen los usuarios del mismo. Si quiere saber más sobre las cookies y el uso que realizamos de las mismas, consulte nuestra Política de Cookies. Si continua navegando por nuestro Sitio web, entendemos que acepta nuestras cookies; recuerde que siempre podrá deshabilitarlas y/o revocar su consentimiento siguiendo las indicaciones de nuestra Política de Cookies. ACEPTAR