• MPD Butlletí octubre: Reforma de la LO del Tribunal Constitucional

  MPD Butlletí octubre: Reforma de la LO del Tribunal Constitucional

  Butlletí de MPD d’octubre, Temes destacats: Entra en vigor la reforma de la Llei Orgànica del Tribunal Constitucional. La reforma introdueix Instruments d’Execució Que Doten al tribunal de l’ONU feix de potestats paràgraf Garantir el compliment efectiu de llurs resolucions. Així la Reforma Desenvolupa les funcions d’auxili jurisdiccional de tal Manera Que El Tribunal Pugui escometre l’Ejecucion de Les seves resolucions, busqui Directament o busqui un Través de QUALSEVOL Poder Públic.

  Novetats Legislatives: Llei Orgànica 13/2015, de modificació de la Llei d’enjudiciament criminal paràgraf l’enfortiment de les Garanties processals. La norma Present busca el Enfortiment dels DRETS processals de Conformity amb les exigències del Dret de la Unió Europea i la Regulació de les Mesures d’Investigació Tecnològica en l’Àmbit dels DRETS a la intimitat, al secret de les comunicacions ia la protecció de dades Personals Garantits per la Constitución.Ley 41/2015, de Modificació de la Llei d’enjudiciament criminal Per L’agilització de la justícia penal, s’han de regular les Qüestions Que No requereixen Desenvolupament Mitjançant Llei Orgànica, que tindran Una Regulació paral·lela de l’una norma amb DIT Rang . I la Llei 34/2015, de modificació parcial de la Llei general tributària, que segueix les pautes marcades per la Llei 36/2006, de 29 de novembre, de Mesures Per La Prevenció del frau fiscal, i La Més Recent Llei 7/2012, de 29 d’octubre, de modificació de la normativa tributària i pressupostària i d’adequació de la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau.
  Anàlisi Normatiu de MPD Sobre l’ejecucion de les sentències del TC en el Projecte de reforma de la Llei Orgànica del Tribunal Constitucional.
  Novetats jurisprudencials: falsejament comptable, Delictes contra el patrimoni i contra l’ordre socioeconòmic i delicte d’estafa en concurs medial amb falsedat en document mercantil.
  Accés al article del Bloc de MPD sobre autoblanqueig i delicte fiscal.

  Fes click aquí per llegir-ne més

Deixa un comentari

Cancel reply

Photostream

Este Sitio utiliza cookies, propias y de terceros, para analizar el uso que hacen los usuarios del mismo. Si quiere saber más sobre las cookies y el uso que realizamos de las mismas, consulte nuestra Política de Cookies. Si continua navegando por nuestro Sitio web, entendemos que acepta nuestras cookies; recuerde que siempre podrá deshabilitarlas y/o revocar su consentimiento siguiendo las indicaciones de nuestra Política de Cookies. ACEPTAR