• MPD

    1.1MPD

    MPD és una consultora especialitzada en l’Avaluació de Riscos Penals i Assessorament empresarial en matèria penal fundada pel despatx Jufresa & Grasas, abogados y penalistas. La nostra proposta es basa en oferir el disseny, l’elaboració i la implementació d’un Model de Prevenció de Delictes (MPD), en relació amb l’activitat empresarial de les societats a les que ens adrecem.

    La responsabilitat penal de la persona jurídica, vigent des de la reforma del Codi Penal (Ley Orgánica 5/2010), es va introduir per primera vegada al nostre país el 2010; en la reforma operada el 2015 (Ley Orgánica 1/2015) el legislador fa referència directa a la necessitat d’implementar models de prevenció que siguin adequats i eficaços per a prevenir delictes, com única via per a permetre a la persona jurídica eximir-se o atenuar la seva responsabilitat en els supòsits de delictes comesos, en el seu nom i en el seu benefici, ja sigui pels seus representants legals ja sigui pels seus treballadors quan aquests han eludit fraudulentament els mecanismes de control implementats.

    Sobre MPD

    MPD és la primera organització professional a oferir, en base a l’experiència dels equips que la integren i a l’estudi professionalitzat d’aquesta important novetat, un servei de qualitat per a l’elaboració i implementació del Model de Prevenció de Delictes a Espanya, així com la creació dels sistemes de control periòdic de la seva eficàcia.

Photostream

Este Sitio utiliza cookies, propias y de terceros, para analizar el uso que hacen los usuarios del mismo. Si quiere saber más sobre las cookies y el uso que realizamos de las mismas, consulte nuestra Política de Cookies. Si continua navegando por nuestro Sitio web, entendemos que acepta nuestras cookies; recuerde que siempre podrá deshabilitarlas y/o revocar su consentimiento siguiendo las indicaciones de nuestra Política de Cookies. ACEPTAR