• Reforma del Codi Penal

  Des de 1995 s’ han produït vint-i-cinc reformes del Codi Penal, tenint en compte l’avantprojecte de llei que s’ha aprovat al 2015. En aquesta última reforma es modifiquen institucions bàsiques, com ara el sistema de penes (introduint la presó permanent), es suprimeix les faltes i es crea una nova divisió entre infraccions greus i lleus. En última instància, es reformulen, reemplacen o modifiquen uns 240 elements de la darrera versió del Codi Penal de 1995.

  reforma-codigo-penal

  No obstant això, aquesta reforma incorpora un aspecte positiu que és regular amb detall la implementació de Models de Prevenció de Delicte, una qüestió innovadora i interessant per al sector empresarial. D’aquesta manera es dóna resposta legislativa a la decisió política anterior d’introduir aquesta obligació en el Codi Penal i de les conseqüències jurídiques de compliment o incompliment de la mateixa.

  En l’àmbit d’aplicació de dret penal econòmic, la reforma més significativa és la regulació de la responsabilitat de la persona jurídica. L’article 31 bis va ser una novetat transcendental de la reforma aprovada per la LO 5/2010 de 22 de juny, ja que per primera vegada es regulava la responsabilitat penal de la persona jurídica i les seves circumstàncies d’atenuació. Aquesta novetat va suposar que acabés la validesa en el nostre ordenament jurídic del principi de companyia delinquere no potest, doncs es preveia la possibilitat que la persona jurídica sigui penalment responsable d’actes delictius que cometin les persones físiques que la integren.

  ➢ Aquesta mateixa reforma introdueix a més la recomanació legal per a les empreses d’adoptar els anomenats sistemes de prevenció de delictes, també coneguts com a compliance programs, que consisteixen en la creació de programes la finalitat dels quals és preveure i evitar la comissió de delictes per part de l’empresa. Així, l’article 31 bis recull com a eximent completa de la responsabilitat penal de la persona jurídica (o atenuant, si la prova és parcial) l’establiment, abans de l’apertura del judici oral, en el sí de l’estructura de la persona jurídica, de programes adreçats a prevenir la comissió de delictes.

  L’exempció de responsabilitat penal per als representants legals o persones facultades per la societat per realitzar funcions de vigilància i control de la seva activitat, queda sempre subjecta a l’acompliment de les condicions següents:

  1. El Consell d’administració ha hagut d’adoptar i implementar eficaçment, abans que s’hagi comès el delicte, models d’organització i administració que comprenguin mesures de vigilància i control adequades per evitar els delictes o per mitigar el risc de la Comissió.

  2. La supervisió i el funcionament d’aquests models de prevenció hauran de ser confiats a un òrgan de la persona jurídica amb poders autònoms o facultats per controlar l’efectivitat dels controls interns de l’empresa.

  3. Els autors individuals de la infracció han d’haver eludit els models d’organització i prevenció.

  4. L’òrgan de seguiment no ha d’haver incomplert els seus deures d’inspecció o els ha hagut d’exercir de manera insuficient.

Photostream

Este Sitio utiliza cookies, propias y de terceros, para analizar el uso que hacen los usuarios del mismo. Si quiere saber más sobre las cookies y el uso que realizamos de las mismas, consulte nuestra Política de Cookies. Si continua navegando por nuestro Sitio web, entendemos que acepta nuestras cookies; recuerde que siempre podrá deshabilitarlas y/o revocar su consentimiento siguiendo las indicaciones de nuestra Política de Cookies. ACEPTAR