• Responsabilitat Penal de les Persones Jurídiques ( MPD Butlletí Juliol / Agost 2016)

    Responsabilitat Penal de les Persones Jurídiques ( MPD Butlletí Juliol / Agost 2016)

    Butlletí de MPD de juliol / agost de 2016 , temes destacats : El Barça assumeix la seva responsabilitat jurídica. El concepte de delicte ” en benefici ” de la societat arran de la STS 154/2016 29 de febrer del 2016.

    Novetats Legislatives recollides al newsletter de MPD : Procediment de recaptació de recursos no tributaris. Modificació de la Llei de mesures fiscals i financeres a Catalunya. Impost sobre Activitats Econòmiques

    Novetats jurisprudencials relacionades amb la responsabilitat penal de la persona jurídica , fraus fiscals , delictes empresarials i dret penal : Delicte contra la Hisenda Pública : elusió d’impostos. Delicte contra els drets dels ciutadans estrangers.

    Si vols llegir el newsletter complet de MPD , clica aquí

Deixa un comentari

Cancel reply

Photostream

Este Sitio utiliza cookies, propias y de terceros, para analizar el uso que hacen los usuarios del mismo. Si quiere saber más sobre las cookies y el uso que realizamos de las mismas, consulte nuestra Política de Cookies. Si continua navegando por nuestro Sitio web, entendemos que acepta nuestras cookies; recuerde que siempre podrá deshabilitarlas y/o revocar su consentimiento siguiendo las indicaciones de nuestra Política de Cookies. ACEPTAR