MODELS

Models de prevenció penal

Dissenyem i implantem models d'organització i de gestió de riscos penals que permeten a cada organització segons la seva naturalesa, mida i activitat, establir mesures de vigilància i control eficaços per prevenir els delictes als quals s'exposa i que poden comportar la seva responsabilitat.

Saber més

PLATAFORMA

Canal de denúncies i gestió d'expedients

Eina informàtica en entorn segur que permet la recepció i gestió de denúncies i notificacions de riscos penals i que emmagatzema les polítiques de l'empresa, permetent la seva revisió contínua.

Saber més

FORMACIÓ

Formació en riscos penals

Experiència digital en format sèrie i plataforma de continguts autoavaluables que permet certificar la transmissió de continguts penals per aconseguir un canvi cultural en l'organització.

Saber més

Avís Legal | Política de Privacitat