Avís Legal, Condicions d'Ús i Política de Privacitat

D'acord amb el que preveu l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (en endavant LSSI), comuniquem, pel que fa a la pàgina http://mpdd.es/ (en endavant, el web), les següents dades:


1. Titular

Titular de la pàgina web: MODELO PREVENCIÓN DELITOS, S.L. (en endavant, "MPD").
Domicili social: Av. Diagonal, 558-564, 4º1ª, 08021 BARCELONA.
NIF: B 86975703.
Societat inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, tom 46233, foli 174, full B-513.820, inscripció 2ª.

2. Comunicacions

Qualsevol comunicació amb MPD pot fer-se per qualsevol dels següents canals:

 • Per correu ordinari a les nostres oficines:
  • o Avda. Diagonal, 558-564, 4º1ª 08021 BARCELONA (ESPAÑA).
 • Per e-mail a: mpdd@mpdd.es
 • Per telèfon al: +34.93.414.75.043. Objectiu del Web

El Web té una finalitat principalment informativa, amb l'objecte d'oferir als usuaris informació completa sobre la nostra empresa i els seus serveis, així com articles d'opinió i jurídics, notícies i novetats que considerem rellevants o d'interès per als usuaris..


4. Regulació

L'accés al Web et converteix en Usuari del mateix i et subjecta a les Condicions d'Ús i a la Política de Privacitat que s'expliquen més endavant. MPD es reserva el dret a modificar, en qualsevol moment, la presentació i configuració del Web, així com el present Avís Legal juntament amb les seves Condicions d'Ús i Política de Privacitat, pel que et recomanem llegir-los cada vegada que accedeixi al Web.


5. Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial del Lloc

El disseny de tot aquest Web i tots els seus continguts (textos, gràfics, logotips, dibuixos, fotografies, dissenys, programari, codi font i altres), així com tots els signes distintius MPD i logotips que els acompanyen són titularitat exclusiva de MPD a qui corresponen, en tota la seva extensió, tots els drets de propietat intel·lectual i / o industrial que dels mateixos deriven, en tota la seva extensió (és a dir, per tota la durada legal d'aquests drets, per a un àmbit territorial mundial i per a totes i qualssevol modalitats d'explotació) o, alternativament, li han estat degudament llicenciats per a la seva explotació pels seus legítims titulars.
Queda, per tant, estrictament prohibida l'explotació (reproducció, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic i / o transformació, inclosa la traducció) de tots els continguts del Web objecte de propietat industrial i intel·lectual per cap mitjà, sense intervenir la prèvia autorització, atorgada per escrit, de MPD. Tot això, sota les sancions civils i penals previstes per la legislació vigent.


6. Condicions d'Ús: Utilització correcta del Lloc i els seus Continguts

Com Usuari, s'obliga a fer un ús correcte, diligent i lícit del Web el que suposa que, entre d'altres:

 • Utilitzarà el Web per als fins per als quals està pensat, és a dir, obtenir informació sobre la nostra empresa i els seus serveis, i que s'abstindrà de qualsevol ús del Web i / o dels seus continguts que sigui contrari a la llei, l'ordre públic, la moral o els bons costums generalment acceptats;
 • Proporcionarà sempre dades veraces i actualitzades quan empri qualsevol formulari posat a la seva disposició a través del Web, comprometent així mateix a no incloure cap dada o informació que vulneri drets de tercers;
 • Respetará els drets de propietat intel·lectual i industrial del Web i dels seus continguts, així com tots els que corresponen a MPD;
 • No reproduirà, copiarà, transformarà, modificarà, distribuirà, comunicarà públicament ni posarà a disposició del públic ni el Web ni cap dels seus continguts ni les seves transformacions, per cap mitjà o modalitat d'explotació.

Per això, com a Usuari, respondrà de qualsevol dany o perjudici de qualsevol naturalesa que MPD pugui patir, directament o indirectament, com a conseqüència d'un ús incorrecte del Web, un incompliment d'aquestes condicions d'ús o de la Llei per part seva. En particular, cap informació publicada suposa o pot interpretar com assessorament jurídic, per la qual cosa MPD no assumeix cap responsabilitat per l'ús i aplicació que els usuaris puguin donar-li a qualsevol dels continguts del Web, així com tampoc assumeix cap responsabilitat pels errors o omissions que puguin detectar-se en aquests continguts.


7. Política de Privacitat

MPD respecta i aplica la legislació vigent en matèria de protecció de dades: les nostres eines han estat dissenyades per garantir la confidencialitat, secret i seguretat de les dades que tracten. La informació sobre protecció de dades és la següent:

Denominació social:

 • Identitat: MODEL PREVENCIÓ DELICTES, S.L. ("MPD").
 • Adreça postal: Av. Diagonal, 558-564, 4º1ª, 08021 BARCELONA.
 • e-mail : mpdd@mpdd.es

Finalitat:

 1. Utilitzem les dades que recollim a través de la pàgina web o bé en el curs del desenvolupament de les nostres activitats empresarials per a les següents finalitats:

  1. Informar dels serveis que prestem;
  2. En el cas de contractació dels nostres serveis, gestionar la nostra relació comercial (alta de client, tràmits, facturació, etc.)
  3. Atendre les peticions que se'ns formulin.

 2. Allotgem la nostra plataforma en servidors segurs de tercers, ubicats dins el territori de la Unió Europea, amb l'única finalitat que ens ofereixin serveis de hosting proporcionant totes les mesures de seguretat adequades per a totes les dades que emmagatzemen i / o gestionen les nostres eines i la nostra web. Aquestes plataformes poden allotjar-se en altres jurisdiccions, i pel fet d'acceptar aquesta política, accepta que les utilitzem.

 3. Només tractarem dades amb fins promocionals si l'Usuari ens ha donat consentiment exprés per fer-ho. Si l'Usuari contracta els nostres serveis, entenem que ens autoritza a l'enviament de comunicacions comercials. Els Usuaris sempre poden revocar aquest consentiment.
LEGITIMACIÓ:

 • Consentiment de l'Usuari.
CONSERVACIÓ DE DADES:

 • Les dades es conserven únicament pel temps necessari per a la gestió de la nostra relació comercial i, posteriorment, durant el temps necessari per complir amb les obligacions legalment establertes.
 • En el cas d'enviament de comunicacions comercials, mantindrem actives les dades dels Usuaris fins que aquests revoquin el seu consentiment.
CESSIÓ DE DADES:

 • No cedim dades personals a tercers sense el consentiment exprés dels Usuaris, llevat que la llei ens hi obligui.
DRETS:

 • L'usuari sempre pot:

  • Accedir a les seves dades de caràcter personal;
  • Rectificar les seves dades de caràcter personal;
  • Eliminar les seves dades de caràcter personal;
  • Presentar denúncies o escrits de tutela dels seus drets davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades;
  • Ser informat de qualsevol incidència de seguretat que pugui afectar els seus drets.


8. Responsabilitat de MPD

MPD es reserva el dret a interrompre temporalment l'accés al Web en qualsevol moment i sense previ avís, quan això sigui necessari per motius tècnics, de seguretat, de control, o de manteniment.
MPD no es fa responsable de:

 1. Les interrupcions, demores o mal funcionament del Web així com dels danys que puguin derivar d'aquests, originats per causes que escapin al seu control (inclosos fallades de subministrament elèctric, falta d'accés a xarxes de comunicació, atacs de hackers, virus o altres elements lesius), causes de força major, o actuacions culpables o doloses de l'Usuari;

 2. Els danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i / o actualitat de les dades proporcionades per l'Usuari;

 3. Els danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de l'ús que els Usuaris facin del Lloc i / o dels seus continguts;

 4. Els danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de l'accés de l'Usuari a Webs de tercers als quals se'ls hagi pogut remetre a través d'enllaços facilitats en el Web: En aquest sentit, els enllaços que proporcionem tenen com a objectiu informar d'altres fonts d'informació que amplien informacions o dades proporcionades en el nostre Web i, tot i que procurem remetre'ns sempre a fonts fiables, aquests Webs són propietat i responsabilitat dels seus respectius titulars.


9. Legislació

Aquest Web, la seva Avís Legal i la seva Política de Privadesa se sotmeten a la legislació espanyola que els sigui aplicable.


10. Resolució de conflictes

Segons el que estableix el Reglament 524/2013 de la Unió Europea, MPD informa de l'existència de la plataforma de resolució de litigis en línia facilitada per la Comissió Europea, accessible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Excepte per a aquelles qüestions en què, per imperatiu legal, es fixi un fur determinat per a la resolució de conflictes (cas, per exemple, de les qüestions sotmeses a la legislació de protecció de consumidors i usuaris, art. 29 LSSI) per a qualsevol altra en què es permeti la selecció de fur, les parts se sotmeten, amb renúncia expressa de qualsevol altre que els pogués correspondre, als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, Espanya.


Darrera revisió, octubre 2018