WHISTLEBLOWING
Canal de denúncies i plataforma de gestió d'expedients i polítiques.

El canal de denúncies

element essencial per a configurar un model de prevenció de delictes

canalitza i dóna correcte seguiment a denúncies i notificacions que puguin rebre's per infracció de Lleis, normativa interna (Codi Ètic, polítiques pròpies) o altres

Obligació legal

Obligació subjecta a sanció per a les organitzacions subjectes a la Llei de Blanqueig de Capitals.

Obligació imposada per la Directiva 2019/1937 del Parlament Europeu, a partir del desembre de 2021, per:

Totes les empreses de més de 50 empleats.

Les administracions públiques i els municipis de més de 10.000 habitants.

Millora contínua del model

La gestió de les denúncies permet:

Actuar per a evitar la concreció de riscos i/o per a reparar-los.

La millora contínua del sistema mitjançant la detecció de nous riscos, defectes d'organització o de mecanismes de control.

Millorar les polítiques, procediments i controls existents o implantar-ne de nous.

La solució de MPD, un programari propi.

El nostre portal de compliment compta amb:

Formulari on-line, accessible per tots els membres de l'organització, per a la notificació, inclús anònima i totalment segura, de possibles infraccions.

Sistema de gestió de denúncies per part de l'Encarregat de Compliment o Compliance Officer.

Documentació de tots els aspectes relacionats amb una denúncia (identitat de denunciant i denunciat, fets, proves, etc.)

Documentació de totes les actuacions dutes a terme per a la seva recerca i resolució (entrevistes, informes, propostes de resolució, etc.)

Elaboració d'un informe complet per a la seva remissió a l'òrgan d'administració.

Informes estadístics de denúncies i ús del canal.

Emmagatzematge de normativa pròpia i seguiment de les seves modificacions.

A MPD li oferim:

1. Una llicència del software per a la seva gestió per part de l'òrgan designat per a les funcions de control del compliment.

2. Externalitzar el canal, perquè la recepció de denúncies o la seva investigació siguin realitzades pels nostres equips.