COMPLIANCE PROGRAM
La importància del model de prevenció de delictes.
De l'auditoria a la solució.

Som experts en Avaluació de Riscos Penals.


Empreses, entitats i tot tipus d'organitzacions han d'adaptar els seus sistemes de presa de decisió i de control intern als riscos penals als que llur activitat concreta els exposa.

Per a això,
han de: conèixer els riscos penals que en major grau afecten la seva activitat diària;:

 • dotar-se de models de prevenció adequats, eficaços i, per tant, adaptats a la seva dimensió i forma d'organització;
 • monitoritzar, revisar i millorar de forma contínua les seves activitats, els seus models i els seus controls per a prevenir, detectar i tractar els riscos penals quan apareguin.
 • beneficiar la seva organització

Tot això per a , permetent-li:prevenir i minimitzar el risc de comissió de delictes;

 • assegurar les seves possibilitats de defensa en els procediments en els quals l'organització pugui veure's implicada; i
 • arribat el cas, poder-se beneficiar de les exempcions i atenuacions de condemnes que el Codi Penal preveu.

El nostre objectiu: prevenir la comissió del delicte i millorar les opcions de defensa


La clau en el disseny dels nostres models de prevenció de delictes rau en el seu plantejament pràctic, adaptat a la concreta realitat de cada organització, assegurant que el model pot implantar-se, desplegar efectes immediats, millorar de forma contínua i, sobretot, impregnar l'organització d'una cultura ètica i de compliment de la legalitat real.

COMPLIANCE PROGRAM
La importància del model de prevenció de delictes. De l'auditoria a la solució.

Som experts en Avaluació de Riscos Penals.


Empreses, entitats i tot tipus d'organitzacions han d'adaptar els seus sistemes de presa de decisió i de control intern als riscos penals als que llur activitat concreta els exposa.

Per a això, han de:

 • conèixer els riscos penals que en major grau afecten la seva activitat diària;
 • dotar-se de models de prevenció adequats, eficaços i, per tant, adaptats a la seva dimensió i forma d'organització;
 • monitoritzar, revisar i millorar de forma contínua les seves activitats, els seus models i els seus controls per a prevenir, detectar i tractar els riscos penals quan apareguin.

Tot això per a beneficiar la seva organització, permetent-li:

 • prevenir i minimitzar el risc de comissió de delictes;
 • assegurar les seves possibilitats de defensa en els procediments en els quals l'organització pugui veure's implicada; i
 • arribat el cas, poder-se beneficiar de les exempcions i atenuacions de condemnes que el Codi Penal preveu.

El nostre objectiu: prevenir la comissió del delicte i millorar les opcions de defensa


La clau en el disseny dels nostres models de prevenció de delictes rau en el seu plantejament pràctic, adaptat a la concreta realitat de cada organització, assegurant que el model pot implantar-se, desplegar efectes immediats, millorar de forma contínua i, sobretot, impregnar l'organització d'una cultura ètica i de compliment de la legalitat real.