Nosaltres


MPD és una consultora especialitzada en l'avaluació de riscos penals i l'assessorament empresarial en matèria penal fundada pel despatx Jufresa & Grasas, advocats penalistes, que ofereix el disseny, l'elaboració i la implementació de Models de Prevenció de Delictes (MPD) en relació amb l'activitat empresarial dels seus clients, atenent la seva dimensió, estructura i activitats.